Este sitio usa cookies para axudarnos a ofrecer servizos de calidade. Usando os nosos servizos, acepta o uso das cookies.


Contexto e xustificación

Envellecemento demográfico,
ecónomico e socialpoboación de maiores en ambientes institucionalizados

Ámbito obxeto de estudo

Persoas maiores de 65 anos na poboación
Ano 2015
Unión Europea

18,9

España

18,4

Galicia

24,0

Portugal

20,2

Norte

18,4

45,0 %

40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

Persoas maiores de 65 anos na poboación

  • Ano 2015
  • Ano 2050

Unión Europea

18,9%
28,1%

España

18,4%
33,4%

Galicia

24,0%
39,0%

Portugal

20,2%
34,6%

Norte

18,4%
39,8%

España presenta unha das maiores taxas de envellecemento non só de Europa senón do mundo, o posicionamento actualmente no 17%, cun aumento significativo en Persoas maiores de 80 anos (envellecemento do envellecemento) que constitúen o 4,1% do total poboación, un número que aumentará nos próximos anos.

Este envellecemento da poboación está a comportarse un aumento importante e progresivo da morbilidad asociada con procesos crónicos e degenerativos frecuentemente incapacitante Esta maior lonxevidade da poboación é a causa e consecuencia dos cambios patróns de enfermidade.


IMPORTANCIA DA MALNUTRICIÓN

En máis do 50% dos casos a malnutrición debese a causas reversibles.

Alta prevalencia en xeriatría

Alta prevalencia en xeriatría
Mala saúde e calidade de vida.

Infradiagnostico

Infradiagnostico
Diagnóstico non adecuado.

Graves consecuencias

Graves consecuencias
Aumenta a discapacidade.

¿Como detectamos, avaliamos e tratamos o riesgo nutricional nos maiores?
 

Rede Transfronteiriza Multidisciplinar e Intersectorial

¿Cómo imos contestar?


Rede Transfronteiriza Multidisciplinar e Intersectorial composta por investigadores de distintas disciplinas, nutricionistas, persoal clínico, servizos asistenciais, administración, asociacións empresarias, empresas do sector agroalimentario etc.


Actividade

REDE TRANSFRONTEIRIZA MULTIDISCIPLINAR E INTERSECTORIAL


AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL

AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL
Actividade 01

1.1 — Analizar a xestión e organización da alimentación en residencias
1.2 — Identificación de hábitos alimentarios dos residentes
1.3 — Avaliación nutricional, metabólico, a microbiota e deterioración cognitiva dos residentes.
DESEÑO  ESTRATEXIAS  DE INTERVENCIÓN

DESEÑO ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN
Actividade 02

2.1 — Identificación, deseño e desenvolvemento de alimentos para maiores
2.2 — Deseño de Estratexias de Intervención
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEXIAS

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEXIAS
Actividade 03

3.1 — Intervención Piloto
3.2 — Validación da intervención
3.3 — Mecanismos de monitoraxe e avaliación da Intervención
IMPACTO E PROXECCIÓN SOCIOECONÓMICA

IMPACTO E PROXECCIÓN SOCIOECONÓMICA
Actividade 04

4.1 — Desenvolvemento de modelos
4.2 — Avaliación do impacto socioeconómico do proxecto
4.3 — Identificación de potencialidades de extrapolación a outros colectivos vulnerables ou desfavorecidos

¿Qué resultados esperamos obter?

Nutriage

Un proxecto de todos ...
e para todos.

Usc
Misericordia Oporto
Portugal Foods
Católica Faculty of Biotechnology
Anfaco Cecopesca
Cluster Alimentario Galiciaa
Fidis
Viana Do Castelo